Uchwała Nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt uchwały - format pdf