Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Pobierz teskt uchwały - format pdf