Uchwała Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Pobierz teskt uchwały - format pdf