Uchwała Nr XXXVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf