Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w Strefie, oraz określenia sposobu ich pobierania.

Pobierz teskt uchwały - format pdf