Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Parku w Suchorzewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf