Uchwała Nr XXXIX/373/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/373/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: upoważnienia do poręczenia pożyczki zastawem rejestrowym na udziałach Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf