Uchwała Nr XXXIX/379/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/379/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Programu Wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Pobierz teskt uchwały - format pdf