Uchwała nr XLI/383/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwała nr XLI/383/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa na lata 2005-2013.

Pobierz tekst uchwały - format pdf