Przewodniczący Rady

Mieczysław Kołtuniewski - Przewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji

Stanisław Cierniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Olgierd Wajsnis - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej