Uchwała SO - 0955/46/3/Ka/2011

Uchwała SO - 0955/46/3/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Mieskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010.

Pobierz tekst uchwały - format pdf