Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej

 
Komisja Rewizyjna
Borkiewicz Ryszard - przewodniczący
Tymecka Krystyna -   z-ca przewodniczącego
Hasiński Piotr
Matuszewski Stanisław
Pisarski Sławomir
Sitnicki Marcin
 
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
Grobys Włodzimierz - przewodniczący
Cierniak Stanisław
Klak Tomasz
Kołtuniewski Mieczysław
Żychlewicz Tadeusz
 
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej
Sitnicki Marcin - przewodniczący
Borkowski Andrzej
Cierniak Stanisław
Grala Kałużna Adela
Kuberka Tomasz
Suska Marian
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  i Rekreacji
Borkowski Andrzej - przewodniczący
Borkiewicz Ryszard
Nowicki Zenon
Tymecka Krystyna
 
Komisja Wsi i Rolnictwa
Jakóbczak Kazimierz - przewodniczący
Nawrocki Zbigniew
Suska Marian
Wajsnis Olgierd
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Inicjatyw Publicznych
Matuszewski Stanisław - przewodniczący
Ptak Jan
Wajsnis Olgierd
 
Komisja Integracji Europejskiej
Sitnicki Mariusz - przewodniczący
Cierniak Stanisław
Jakóbczak Kazimierz
 
Komisja Inwentaryzacyjna
Suska Marian - przewodniczący
Grobys Włodzimierz
Ptak Jan