Ogłoszenie z dnia 17-01-2012r

o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, będącej własnością Miasta  i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 4   o pow. 15.100 m² zapisanej  w KW  nr KZ1P/00008780/0.

Pobierz ogłoszenie - format pdf