Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r.

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r. o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Grodzisku, będącej własnością Miasta  i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 132 o pow. 4.000 m² zapisanej  w KW  nr KZ1P/00022709/3.

Pobierz - format pdf