Wykaz dnia 24-04-2012r.

Wykaz dnia 24-04-2012r. - lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 54  w Grodzisku na działce oznaczonej nr 110/19 o pow. 1.693 m2  zapisanej w KW KZ1P/00017071/3 przeznaczony do sprzedaży.

Pobierz tekst wykazu - format pdf