Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 16 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) wezwania Gminy Gizałki do usunięcia naruszenia prawa,
    b) wezwania Gminy Chocz do usunięcia naruszenia prawa.

4)    Sprawy różne.

Materiały sesyjne znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady.