Wykazy pomocy udzielonej w roku 2011

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf


"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf