Uchwała Nr SO-0951/50/D/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012

Uchwała Nr SO-0951/50/D/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf