Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.12.2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 31.12.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:  „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ TYPU STS ORAZ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA”

pobierz obwieszczenie - format pdf