Obwieszczenie AU.6733.17.2012.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.01.2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2012.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 04.01.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:  „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO, GMINA PLESZEW.”

pobierz obwieszczenie - format pdf