Zawiadomienie nr AU.6730.14.2013 z dnia 11.02.2013 r.

Zawiadomienie nr AU.6730.14.2013 z dnia 11.02.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf