Wykazy pomocy udzielonej w roku 2012

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).

Pobierz wykaz - format pdf 

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej art.. 37 ust 1 pkt 2 lit. G ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Pobierz wykaz - format pdf