Obwieszczenie AU.6730.28.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w postępowaniu administracyjnym dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531, AM-38, obręb miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf