Obwieszczenie AU.6733.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.06.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją 4/2013 (sprawa AU.6733.2.2013) z dnia 19.06.2013 zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 288P W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI NA DZIAŁCE NR 281, AM – 2, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GM. PLESZEW".

Pobierz dokument - format pdf