Obwieszczenie AU.6733.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.07.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia,że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KORZKWY I KOWALEW, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf