Informacja z dnia 18-07-2013r.

Informacja z dnia 18-07-2013r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf