Obwieszczenie AU.6721.56.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.07.2013r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf