Obwieszczenie AU.6733.6.2013 z dnia 06 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2013 z dnia 06 sierpnia 2013r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 4334P PLESZEW – CHOCZ NA ODCINKU PLESZEW – PROKOPÓW WRAZ Z CHODNIKIEM.
 
Pobierz dokument - format pdf