Obwieszczenie AU.6730.28.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6730.28.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na: "Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531, AM-38, obręb miasto Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf