Ogłoszenie z dnia 02-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2013 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie przy ul. Wolności, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017445/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 201/1 o powierzchni 104 m².

Pobierz dokument - format pdf