Ogłoszenie z dnia 02-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2013 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. A. F. Modrzewskiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00010089/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 744/35 o powierzchni 48 m².

Pobierz dokument - format pdf