Informacja z dnia 08-10-2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r, Nr 12 poz. 59) wykłada na okres 60 dni (tj. w dniach od 14.10.2013 r. do 13.12.2013 r.) do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla wsi: Dobra Nadzieja, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew i Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf