Uchwała Nr SO 0950/70/3/Ka/2013 z dnia 31 października 2013

Uchwała Nr SO 0950/70/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Pobierz dokument - format pdf