Obwieszczenie AU.6733.8.2013 z dnia 18 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 18 listopada 2013r o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 12 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA DZIAŁCE NR 11, AM.3, OBRĘB BRZEZIE, GM. PLESZEW"
 
Pobierz dokument - format pdf