Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00021563/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 83 o pow. 1,4300 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf