Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017181/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 1497/46 o pow. 0,2814 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf