Uchwała Nr SO0951/67/D/3/Ka/2013 z dnia 9 grudnia 2013

Uchwała Nr SO 0951/67/D/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie wyrażenia opinii o o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf