Wykazy pomocy udzielonej w roku 2013

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2013 roku.
 
Pobierz dokument - format pdf