Zarządzenie Nr 4/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 4/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf