Zarządzenie Nr 2/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 2/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli.

Pobierz dokument - format pdf