Zarządzenie Nr 9/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz  dokument - format pdf