Zarządzenie Nr 8/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf