Zarządzenie Nr 24/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie: dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf