Zarządzenie Nr 37/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 maja 2014 r.w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej spraw obronnych i obrony cywilnej.

Pobierz dokument - format pdf