Zarządzenie Nr 42/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 42/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 maja 2014 r. wprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Pleszew” współfinansowanego przez Unię europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , do których nie stosuje się prawo zmówień publicznych

Pobierz dokument - format pdf