Zarządzenie Nr 53/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf