Zarządzenie Nr 60/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 60/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf