Zarządzenie Nr 64/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizacje zadania publicznego w 2014r.

Pobierz dokument - format pdf