Zarządzenie Nr 68/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 68/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Giny Pleszew na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf