Uchwała nr XXXVII/475/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/475/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia.

Pobierz dokument - format pdf